Rs.150.00

Natana Prakasam - Live at Chidambaram - OS Thyagarajan
[CDNMM0358]

Natana Prakasam - Live at Chidambaram - OS Thyagarajan
Viriboni (Varnam) - Bhairavi - Ata - Paachiimiriam Adiappaiyer, Deva Deva - Mayamalavagowla - Rupakam - Swathi Tirunal, Sangeetha Gnanamu - Dhanyasri - Adi - Thyagarja, Ananda Natana - Kedra - Misrachapu - Deekshitar, Sri Kantimathim - Hemavathi - Adi - Deekshitar, Evarani - Devamrithavarshini - Adi - Thyagarja, Bantureethikolu - Hamsanada - Adi - Thyagarja, Anumanai Anudinam - Ragamalika - Adi (Khandanadai) - Madurakavi Bharathi and Thillana - Shankarabaranam - Adi (Tisranadai).

Quick Find
 
Use Keywords
Advanced Search
0 items
Share Product
Share via E-Mail Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Buzz Share on Digg